Jakie wybrać oprogramowanie wyselekcjonować program do wypisywania faktur?

image

Wypisywanie faktur vat to obowiązek każdego przedsiębiorcy , niezależnie od modelu wykonywanej przezeń działalności, opodatkowania oraz innych czynników . W tym celu można wykorzystywać rozbudowane programy do prowadzenia księgowości lub prostsze narzędzia, które sprawdzają się tutaj jednakowo dobrze . Czym się kierować wybierając program do wystawiania faktur VAT ?

Co musi być na fakturze vat ?

Są obowiązkowe dane i wartości, jakie muszą odnaleźć się na fakturze, aby była ona ważna . Tyczy się to w podobny sposób faktur papierowych, jak i elektronicznych , generowanych przez program do ich tworzenia. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług faktura VAT musi obejmować:

 • datę jej wystawienia,
 • numer identyfikacyjny faktury,
 • imiona i nazwiska lub nazwy zarówno podatnika, jak i nabywcy towarów lub usług, a także adresy stron,
 • numer identyfikacji podatkowej podatnika, a także NIP nabywcy usług lub towarów,
 • datę dokonania bądź zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Może być to również data, w której otrzymano zapłatę, jeśli różni się ona od daty wystawienia faktury,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • liczba dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową netto towaru lub usługi,
 • kwoty wszelkich rabatów lub obniżek cen netto,
 • stawki podatku,
 • wartość netto dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
 • sumę wartości sprzedaży http://www.bbc.co.uk/search?q=program do fakturowania netto, z podziałem na sprzedaż zwolnioną od podatku oraz objętą poszczególnymi stawkami podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto dzieloną na kwoty, które zostały objęte poszczególnymi stawkami podatku,
 • ogólną kwotę należności.

W związku z liczbą niezbędnych informacji , sporządzanie faktury VAT w edytorze tekstu dla każdego nabywcy z osobna , byłoby zajęciem długotrwałym , w dodatku tworzącym duże niebezpieczeństwo pomyłki. Wyjściem w takiej sytuacji jest wykorzystanie z możliwości , którym jest program do faktur. Na co warto zwrócić przy jego wyborze?

Jak dobrać program do fakturowania?

Dobierając program przeznaczonego do wypisywania faktur VAT potrzebne jest zwrócenie uwagi na kilka podstawowych czynników:

- zgodność programu z przepisami wspomnianej ustawy . Zdarza się, iż programy dostępne na rynku nie spełniają jej wymogów - nie kontroluje tego żadna instytucja,

- aktualizacje - korzystanie z sporej ilości darmowych programów może wiązać się z sytuacją , w jakiej faktura VAT będzie sporządzona wg starego wzoru. Co prawda zmiany w tej przestrzeni są raczej sporadyczne , ale wielu przedsiębiorcom jest ciężko śledzić je wszystkie . Toteż warto zadbać o to , żeby program uaktualniał się automatycznie, niezależnie od użytkownika.

- prosty cennik - mnóstwo programów reklamowanych jako bezpłatne, w rzeczywistości wymusza uiszczanie sporej ilości dodatkowych płatności , na przykład. za ww. aktualizacje. Warto korzystać z programu, który ma na przykład. bezpłatną wersję demonstracyjną oraz przejrzystą cenę wersji pełnej . Przykładem jest tu np. oprogramowanie do faktur VAT Rafsoft Faktura vat .

- rozszerzenia - przed wyborem programu do faktur należałoby zastanowić się, czy potrzebne jest wyłącznie podstawowe narzędzie, czy może cały program do księgowości . Oczywiście rozbudowane oprogramowanie rzadko bywa potrzebne od razu, dlatego odpowiednim rozwiązaniem jest sięgnięcie po ofertę zapewniającą poszerzenie podstawowego programu do bardziej rozwiniętej wersji , posiadającej np obsługę księgi przychodów i rozchodów czy pełnej księgowości. W razie potrzeby można łatwo zmienić pakiet.